UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UxDisainKoduleht

Kasutajakeskne UI/UX disain

Kasutajakeskne disain (inglise keeles "user-centered design") on lähenemisviis, mis paneb kasutaja keskmesse toote või teenuse kujundamisel. Selle peamine eesmärk on mõista ja rahuldada kasutajate vajadusi ning ootusi, luues seeläbi kasutajatele meeldiva ja tõhusa kogemuse. Kasutajakeskset disaini saab rakendada erinevates valdkondades aga antud artiklis keskendun UI/UX disaini ja kodulehtede kujundamisega seotule.

1. Kasutajakeskse UI/UX disaini protsess

Kasutajakeskne disain hõlmab laia valikut meetodeid ja protsesse, mis aitavad disaineritel mõista, kuidas inimesed toodet või teenust kasutavad ning millised on nende vajadused, eesmärgid ja väljakutsed. Selleks valmistatakse wireframe või UI disaini prototüüpe, viiakse läbi kasutajauuringuid, intervjueeritakse kasutajaid, korraldatakse kasutajate testimisi ja analüüsitakse nende tagasisidet.

Paljud UI/UX disainerid ja digiagentuurid armastavad oma kodulehtedel kirjutada pikalt protsessist. Suures pildis võib öelda, et inimesed on ettearvatavad ja samad mustrid ning soovid korduvad erinevate digirakenduste ja kodulehtede ui/ux disaini puhul. Kogenud UI/UX disainer ei pea alati alustama taustainfo kogumisest ja uurimustööst kui tal on varasem kokkupuude sarnase projektiga. Ehk ka kasutajakeskse UI/UX disaini protsessis saab läheneda loovalt ja see ei pea tingimata tähendama suurt investeeringut disaini.

2. Miks on Kasutajakeskse UI/UX disain oluline?

Kasutajakeskne ui/ux disain on oluline, sest see tagab, et toode või teenus vastab tegelikele kasutajate vajadustele, mitte ainult ettevõtte või veebidisaineri eeldustele. Kasutajatestide läbiviimine ning prototüüpide kasutamine vähendab riske ja kulusid, kuna võimaldab tuvastada võimalikud probleemid ja puudused juba varases etapis ning neid saab parandada enne toote või teenuse turule toomist.

Kui asud UI/UX disaini tellima aruta digiagentuuriga neid 13 punkti. Tugeva ja selge vundamendi ladumine kindlustab, et kõik osapooled teavad milliste eesmärkide nimel tööd tehakse.

3. UX persoona loomine

Üks oluline aspekt kasutajakeskses disainis on persona loomine. Persona on kujuteldav kasutaja, kes esindab sihtgruppi ja kellel on kindlad omadused, eesmärgid ja vajadused. Personade abil saavad UI/UX disainerid paremini mõista, kuidas erinevad kasutajad toodet või teenust kasutaksid ning millised on nende eelistused.

Siinkohal tuleb tähele panna, et ühel kasutajaliidesel või koduleheküljel võib olla mitut tüüpi kasutajaid. Oluline on ära tunda nendest oluliseimad ja luua UI/UX disain mis sobitub hästi just nende soovide ja vajadustega.

4. Positiivse kasutajakogemuse vajalikus

Kasutajakeskne ui/ux disain aitab luua positiivset kasutajakogemust, mis omakorda suurendab kasutajate rahulolu ja lojaalsust toote või brändi suhtes. Kui kasutajad leiavad, et toode on nende vajaduste ja ootustega kooskõlas ning pakub neile mugavust, lihtsust ja rõõmu, on nad tõenäolisemalt valmis seda kasutama ja soovitama teistele. Juhul kui nad saavad küll oma vajaduse rahuldada aga protsess ei ole kasutajasõbralik ning meeldiv võib arvata, et nad proovivad leida alternatiivseid lahendusi. Uue kliendi leidmine on kindlasti turunduslikult kulukam kui vana hoidmine.

Kasutajakeskne ui/ux disaini tuleb investeerida

Kokkuvõttes on kasutajakeskne UI/UX disain oluline strateegia, mis aitab tagada, et digilahendus või koduleht oleks tõhus ja edukas. See võimaldab disaineritel luua lahendusi, mis on kasutajatele kasulikud, atraktiivsed ja lihtsasti kasutatavad ning toetavad kasutajate eesmärke ja tegevusi.

Kui soovid olla ajaga kaasaskäiv ettevõtja ja hoolid oma klientidest siis saame aidata moodsa ning kasutajasõbraliku UI/UX disainiga. Oleme üsna veendunud, et disain ei ole mitte kulu vaid investeering.