UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UxDisainKoduleht

UI/UX disaini tellimisel aruta digiagentuuriga neid 13 punkti

UI/UX disain on keeruline protsess, mis nõuab nii tehnilisi kui ka loomingulisi oskusi. Kui võtate aega, et mõista oma vajadusi, sihtrühma ja eelarvet, siis saate tellida disaini, mis aitab sinu ettevõttel kasvada. On mõned asjad, mida võiksid enne päringu saatmist läbi mõelda. Nii saab UI/UX agentuur juba täpsema ülevaate, mis tüüpi projektiga on tegemist ja kas nad suudaksid teid edukalt teenindada. Gives peame paljudele projektidele ka ei ütlema. Me ei taha võtta endale riski kui tunneme, et meie töö või kujundusstiil ei sobi kliendile või me ei suuda püstitatud eesmärke ja ootusi täita. Lisaks selgub päris tihti, et erinevad disainiteemalised mõisted on omavahel segamini ja tegelikult on kliendi ärilised vajadused hoopis teistsugused. Viimasel juhul kindlasti anname nõu ja soovitame oma kogemuse põhjal, kuidas oleks kõige mõistlikum alustada. Siinkohal toon välja 13 olulisemat punkti millele tasuks enne UI/UX disaini tellimist tähelepanu pöörata.

1. UI/UX disaini projekti eesmärk

Ülesande määratlus ja mida soovite UI/UX disainiga saavutada. Kas on mõni konkreetne äriline probleem, mida tahate lahendada või lihtsalt soov olemasolevaid lahendusi kaasajastada?

2. UI/UX disaini lahenduse kasutaja profiil

Kirjeldage võimalikult täpselt, kellele on antud UI/UX disain mõeldud. Kas tegemist on B2B või B2C fookusega tootega? Millised võiksid olla kliendi või lõppkasutaja eeldused ja vajadused? Kas pigem on tegemist rakendusega mida kasutatakse harva ja juhuslikult, või korduvkasutatava tööriistaga?

Paljudel juhtudel võib olla ka mitu kasutajat ja tegelikult ka erinevat kasutajaprofiili. Hea on juba alguses läbi mõelda ka toote võimalikud laienemised teistele platvormidele või kasutajatele.

3. Seadmed ja tehnoloogia kus UI/UX disaini on mõeldud kasutada

Võibolla teate väga täpselt, kus ja millistel seadmetel antud UX/UI disaini hakatakse kasutama. Näiteks teatud tüüpi kasutajaliideste puhul võib selleks olla juba kindel seade. Või olete kindel, et soovite uuendada ainult oma iOS mobiiliäpi UI/UX kujundust.

Võib juhtuda, et teate väga kindlalt, et soovite Wordpressi kodulehe teemat. Või tahate ägedat aga taskukohast Frameri kodulehte? Kui sa viimasest veel ei tea, siis loe meie artiklit Framer ❤️. Kui teete mobiilirakendust siis on oluline mõista, kas tegemist on platvormipõhise (iOS, Android) või veebipõhise rakendusega. Võib juhtuda, et teil pole veel selge, milline tehnoloogiline lahendus on antud ülesande jaoks kõige sobivam. Kindlasti saame nõustada või projekti käigus vastavalt tekkinud vajadustele valida sobivad lahendused. No-code ja veebitehnoloogia põhiste kodulehekülgede ning mobiilirakendustega saame Gives teid aidata ka arendusega.

4. Konkurendid

Mis on teised ettevõtted, kes pakuvad sarnaseid tooteid või teenuseid? Mis on nende tugevused ja nõrkused? Millega soovite erineda?

5. Joonistatud skeemid või UX wireframed teie ideest

Juba vanasõna ütleb, et üks pilt on väärt rohkem kui 1000 sõna. Kui te oskate ükskõik millisel viisil oma ideed visualiseerida siis võib sellest olla palju abi. Kindlasti ei pea kartma, et see kuidagi limiteeriks kasutajaliidese disainierit. Häbenema ei pea ka oma joonistusoskust.

6. UI/UX disaini funktsionaalsus

Kirjeldage võimalikult detailselt soovitud funktsionaalsust. Kui soovite kasutada ka kolmanda osapoole lahendusi, siis milliseid. Isegi kui esialgu ei ole plaanis, aga tulevikus võib olla, siis on hea kohe kirja panna võimalikud lisafunktsioonid, mida UI/UX disain võiks sisaldada.

7. Sisustrateegia ja sisuloome

Kas teil on olemas sisu, mida kasutada, või vajate abi ka sisu loomisel või korrastamisel? Sisu alla kuulub ka kasutatav graafiline materjal nagu fotod, videod ja illustratsioonid.

8. Visuaalne identiteet

Kas tegemist on uue UI/UX rakendusega millel puuduvad nii logo, brändi värvid kui kasutatavad kirjatüübid? Kui on tegemist olemasolevale ettevõttele tehtava UI/UX projektiga, siis tasub läbi mõelda üldise disaini poole pealt, kui palju peab uus UI/UX lahendus sarnanema olemasolevale firmastiilile. Kui logo failid ja brändiraamat on olemas soovitame neid jagada. UI/UX disaineri jaoks annab see kiire ülevaate teie ettevõtte disainikeelest. Samamoodi saab olemasoleva CVI (Corporate Visual Identity) põhjal hinnata selle kasutamise mõistlikust. Kui teil ei ole firmamärki ega brändiraamatut, saab Give esimese sammuna aidata logo kujundamisega.

9. UI/UX disain mis teile meeldib

Tooge näiteid erinevatest rakendustest ja veebilehtedest, mille disain teile sümpatiseerib. Hea oleks kui kirjutate lühidalt juurde ka, mis teile antud lahenduse juures meeldib. Kas midagi kasutusmugavuse poole pealt? Näiteks, kuidas on mingi kindel kasutajaliidese tööprotsess lahendatud. Või visuaalse kujunduse osa? Igal disaineril on oma käekiri. Gives proovime olla võimalikult paindlikud ja vajadusel kasutame vabakutselisi 3D disainereid või illustraatoreid vastavalt projekti kunstilisele vajadusele. Mõningal juhul aga saame näidete põhjal kohe aru, et sellises stiilis UI/UX kujunduse loomine pole meie jaoks. Väga võimalik, et oskame soovitada mõnda teist digiagentuuri või disainerit, kes saaks aidata. Kindlasti ei pea kartma seda, et näidates erinevaid kujundusi, mis meeldivad, hakkab disainer midagi maha kopeerima. Pigem on oluline teada saada teie maitset. Lõplik disain luuakse arvestades lõpptarbija vajadusi.

10. UI/UX projekti eelarve

Te päris kindlasti teate oma ettevõtte võimalusi ja millise eelarve piires opereerite. Soovitus on selle asemel, et küsida mis UI/UX disain maksab, panna välja oma eelarve ja kirjutada millised nõudmised teil projektile on. Pannes erinevad disainiagentuurid pakkumisi koostama ja lähtudes lihtsalt hinnapakkumise numbrist võib saada väga erineva tasemega teenust. Mõni kasutab ainult valmiskujundusi ja teine on sisse arvestanud nii kasutajatestide läbiviimise kui interatiivsed ui/ux prototüübid.

11. Tähtaeg

Nii nagu eelarvega, saab erineva tähtaja jaoks leida lahendusi. Gives proovime olla paindlikud ja kui on olemas konkreetne tähtaeg usun, et leiame selle jaoks turu parima lahenduse. Tänu pikale kogemusele nii ui/ux disainis kui veebitehnoloogiate arendamises oskame hinnata kui palju asjad reaalselt aega võtavad ja kuidas saab protsesse mõistlikult kiirendada.

12. Projekti õnnestumine

Millisel juhul loete projekti õnnestunuks? Kas teil on konkreetsed numbrilised eesmärgid mida soovite saavutada? Kui need on olemas siis oleks hea teada ka loogilist põhjendust, kuidas nendeni on jõutud.

13. Suhtlemis vorm ja vastutavad isikud

Digiagentuurid suhtlevad väga erinevalt. Kindlasti tasub enne projekti kallale tööle asumist panna paika suhtlemise viis. Gives eelistame asünkroonset suhtlust ja vajadusel veebikoosolekuid. Ma olen ise korraga teinud tööd klientidele nii Austraaliast, Ameerikast kui Eestist. Kui kõikidega peaks iga päev stand-up kõnesid tegema, siis töö tegemiseks jääks väga piiratud aeg. Üldiselt saab Slacki või e-maili teel väga kiiresti vajalikud küsimused ära küsida. Kui on vaja midagi pikemalt selgitada, aitab Loom. Kui töötasime koos USA läänerannikul paikneva start-upiga siis oli igapäevane töö osa kella kuuene koosolek. Kuna soov oli agiilselt edasi liikuda ning toodet arendada ja lõppkasutajate peal testida, siis osutus selline töövorm produktiivseks. Eestis UI/UX disaineri tööpäev lõppes ja USA-s arendajad said kohe alustada. Kui neil tekkis töö käigus küsimusi või oli vaja midagi QA-da, siis sai sellega kohe järgmisel päeval aktiivselt tegeleda ja hommikuseks stand-up-iks olid lahendused olemas.

Eriti suuremate meeskondade puhul tasub läbi mõelda, kellel on otsustusõigus ja kuidas toimub suhtlus. Praktika on näidanud, et vastasel juhul võib lihtsalt erinevate inimeste isiklike arvamuste lahendamiseks kuluda väga pikk aeg. Teinekord võib juhtuda ka nii, et ühist arvamust ei leitagi ja mõned projektis osalejad tunnevad ennast emotsionaalselt halvasti. Kui on paika pandud kindlad vastutavad kontaktisikud, siis jõuab proffessionaalse UI/UX disaineriga alati eeskujuliku lõpptulemuseni.

UI/UX disaini tellimine

UI/UX disain on oluline osa sinu ettevõtte edukuse jaoks. Kui sa võtad aega, et mõista oma eesmärke, sihtrühma ja eelarvet, siis saad tellida disaini, mis aitab sul saavutada oma eesmärke. Loodan, et see nimekiri aitab teil luua hea kliendibriefi UI/UX disaini projekti jaoks. Give saame aidata Eesti tipptasemel UI/UX disainiprojektide loomisel. Lähemalt saate lugeda meie UI/UX disain teenuse alamlehelt.