UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
UUS! Kuumaksu põhine disainiteenus
DisainWebFlow

Kodulehtede olukord aastaks 2024

Konkurents ja kasutajate nõudmised suurenevad kiires tempos ja hästi disainitud ning kasutajasõbralik kodulehekülg ei ole midagi mida saaks 2024 aastal ignoreerida. Webflow koostöös Vanson Bourne'iga (tehnoloogia turu-uuringute eksperdid) avaldas raporti mis olukord valitseb kodulehtede maastikul. Uuring viidi läbi USA ja Kanada turundus juhtide seas. Vastajad töötavad ettevõttes, mis kuulub avalikku või erasektorisse ning millel on vähemalt 50 töötajat. Uuringu tulemused on oluline informatsioon ka Eesti väike ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Koduleht peaks olema parem

Turundusjuhtidel on peal surve, et püsida kursis trendidega, ning olla konkurentidest sammu võrra. 93% vastanutest usub, et nende kodulehel on kriitilised puudused ja üle poolte arvates ei vasta nende veebileht praegustele disaini nõudmistele ega ettevõtte brändile.

57% turundusjuhtide arvates on tänasel päeval ka keerulisem kodulehe külastaja ootusi täita kui aasta tagasi. Kindlasti on ka Eesti veebikasutaja muutunud nõudlikumaks ja soovib kodulehelt rohkemat.

Kodulehele kulutatkse aastas üle 1,6 miljoni dollari

Kodulehe ülevalhoidmine ja arendamine on turundustiimile suur kulu. Veebilehest on saanud üks suurimaid kulutusi turunduseelarves. Umbes 500 000$ kulutatakse tarkvara ja veebimajutamise peale ning keskmiselt üle miljoni dollari arendajate ja disainerite palkadeks.

59% uuringule vastanutest usub ka, et veebidisainerite ja programmeerijate ning SEO spetsialistide palkamine on läinud võrreldes eelmise aastaga palju keerulisemaks. See on natukene üllatav kuna tegelikult on USA tehnoloogiasektoris toimunud suured koondamised. 57% arvates on probleemiks ka talendi tööl hoidmine. Viimase põhjuseks võib olla, et eelarved on vähenenud ja ka see, et paljud veebidisainerid ning programmeerijad on valinud vabakutselise tee.

Kui teie ettevõttel on vaja kvaliteetset UI/UX disaini ja no code veebiarendust tasub kulude kontrolliall hoidmiseks valida piiramatu disainipakett.

Kodulehe uuendamine

81% turundusjuhtidest tunneb, et nad on arendajate või teiste meeskondade poolt piiratud. Tehnoloogia ei vasta ootustele ja 77% arvates on mitte tehnilistel töötajatel vaja abi, et veebilehele erilahendusi luua. 58% arvates on veebilehel muudatuste tegemine keeruline. 55% on nõus, et nende veebileht läheb liialt kergesti katki.

3 põhiliste asja millega soovitakse aastal 2024 tegeleda. Parandada kodulehe infrastruktuuri. Luua turundusmeeskonnale võimalus teha kodulehele uuendusi. Kiirendada kodulehe uuendamist.

77% on majasisene veebiarendus meeskond ja 21% on küll oma meeskond kes tegeleb veebilehega aga see pole nende ainukene tööülesanne. Siit selgub, et ainult 2% kasutab agentuure või vabakutselisi. Kuna suurel osal on olemas spetsiaalselt kodulehe disainimiseks ja arendamiseks palgatud töötajad siis milles on probleem? Tuleb välja, et organisatsiooni struktuuris ja selles kuidas turundus ja veebimeeskonnad koos töötavad. 91% turundusjuhtide arvates võiks olla nende meeskonna koostöö arendajatega palju ladusam.

Selle peale julgeks küll öelda, et välise agentuuri kasutamist ei tasu peljata. Eriti kui mõelda väiksemate agentuuride peale kus puudub eraldi projekti juhtimise kiht. Sellisel juhul on koostöö sama kui oma ettevõtte teise meeskonnaga aga agentuuri paindlikus ja kogemus kindlasti annab neile eelise.

Kodulehtedega töö võtab aega

Aga ainult protsessid ja juhtimis struktuur pole see mis hoiab turundus juhte tagas. Üle poole turundusjuhtidest väidab, et nende veebitehnoloogia muudab kodulehel muudatuste tegemise keeruliseks.

Ligi pooled projektid lähevad tähtaegadest üle ja ei mahu planeeritud eelarvesse. Give enam kui 13 tegutsemisaasta jooksul ei meenu küll ühtegi disainiprojekti mis oleks tähtajast üle läinud. 35% ettevõtetel võtab kodulehel lihtsamate tekstimuudatuste tegemine aega enam kui 2 nädalat.

Olukorras kus kiirete muudatuste tegemine annaks turu eelise võtab enamikel ka lihtsamate muudatuste tegemine liiga kaua aega. See tundub ulmeline aga võin ka oma praktikast tuua palju näiteid kus suuremate ettevõtetega koostööd tehes võtavad asjad ulmeliselt kaua aega. Väikeagentuurina tööd tehes ei oska selliseid asju isegi ette kujutada.

No Code tööriistad kodulehe tegemiseks

Turundajad võtavad kasutusele uusi tööriistu. No code või low code kodulehe tegemise programmid nagu Webflow ja Framer saavad üha populaarsemaks. 65% vastanutest juba kasutab neid ja 33% plaanib seda järgmise aasta jooksul teha.

Nendest kes juba kasutavad no code lahendusi ligi pooled juba näevad kuidas need nende ettevõttele kasu toovad. Paranenud on töötajate vaheline koostöö. luuakse üha keerukamaid lahendusi kiiremini. Turundus meeskonnad tunnevad ennast võimendatuna.

Näiteks kodulehele uue alamlehe loomise aeg on vähenenud 2 nädala pealt nädalale.

Kas teie ettevõttes on kodulehega samad probleemid?

Tundsite ennast mõne punkti juures ära? Või tundub, et olete oma kodulehe arendamise jätnud unarusse? Kindlasti ei pea kodulehe tegemine olema midagi keerulist ja maksma miljoneid dollareid. Kui vajate usaldusväärset digiagentuuri saame aidata kodulehe tegemise või piiramatu UI/UX disainiga.

Terve "The 2024 State of the Website" raporti saate alla laadida siit: https://webflow.com/resources/reports/2024-state-of-the-website

Head lugemist.